Column Helden en Zondaars in Metro Nieuws {Dutch}

Helden en zondaars. De laatste weken denk ik veel aan deze twee mensen. Ik heb hen nooit ontmoet. En zij elkaar ook niet. Misschien hebben ze van elkaar gehoord, zoals ik over hen gehoord heb. Terwijl ik de ochtendzon op mijn huid voel, fiets ik over zanderige paadjes, de wind wapperend door mijn haar en vraag…

Read More

When Things became Clear and I Could no longer Stay.

Last month I made the difficult decision to quit my job. Things became suddenly so clear that I could no longer stay. To take the decision itself wasn’t that hard as my whole being felt this isn’t right anymore. I feel grateful to be supported in this change by my positive rock-solid man. Three years ago I…

Read More