Tag: FreedomofSpeech

  • Raif Badawi and the Happy Shares on Social Media

    Raif Badawi and the Happy Shares on Social Media

    Did you ever notice that when you post something on social media that isn’t a holiday picture, a gorgeous sunset, a selfie, your baby or cat, your fitness workout/yoga or you in a cool restaurant/club, your active friends/followers become all of a sudden quiet? You hardly get any “likes” or comments? It’s oh so quiet..shh […]

  • Column Helden en Zondaars in Metro Nieuws {Dutch}

    Column Helden en Zondaars in Metro Nieuws {Dutch}

    Helden en zondaars. De laatste weken denk ik veel aan deze twee mensen. Ik heb hen nooit ontmoet. En zij elkaar ook niet. Misschien hebben ze van elkaar gehoord, zoals ik over hen gehoord heb. Terwijl ik de ochtendzon op mijn huid voel, fiets ik over zanderige paadjes, de wind wapperend door mijn haar en vraag […]