Blessed Easter {Dutch}

‘Agnus Dei,’ Francisco de Zurbarán, Museo del Prado, Madrid.

De man speelde een lied voor ons op zijn gitaar

Het was de dag voor Pasen en daar zaten we opeens op een stoel in een kerk

Het stads rumoer en het Hollandse orgelgeluid even verderop buiten

Waar de vroege voorjaarszon net wist door te dringen

Het was een mooi gebaar totdat de beste man vertelde verdriet te hebben om het grote aantal Nederlanders dat niet meer in God en zijn zoon Jezus gelooft

“De verloedering en de vervaging van normen en waarden. Waar gaat het heen?”vroeg de beste man zich hardop af

“Waar gaan de ongelovige stervelingen heen na hun dood?”

“Ik weet het niet,” zegt de man

En dan resoluut: “Bij God zullen ze niet zijn.”

Zus en ik hielden het stil. Ik wilde zeggen, dat is niet aan u om te bepalen. Maar zag er van af

Geen zin om te benoemen, de menselijke arrogantie van deze, toch zo beste, man

Want superieur dat is hij, die denkt dat ongelovige stervelingen misschien wel voor eeuwig zullen branden in het vagevuur

Mijn zorg is het niet

Als ik de gelovige man zou zijn, zou ik gezegd hebben dat het mij droevig maakt hoe ‘we’ ons zo boven de niet-mensen hebben geplaatst, omdat we volgens Gods opdracht ‘rentmeesters’ zouden zijn

De arrogantie waarmee we denken te heersen, uit te kunnen buiten en af te mogen slachten

Een grotere misdaad in de menselijke geschiedenis is er niet

Ik voel de tranen uit de hemel neerdalen

Wat doen we het fout door duizenden dieren in concentratiekampen te houden

Zouden we niet eens moeten ontwaken uit deze genormaliseerde menselijke superioriteit

Deze grootschalige vernietiging

Deze holocaust

Jezus zou nimmer meer sterven voor onze zonden

Nimmer willen lijden voor zoveel menselijke minachting voor het niet-menselijke dier, de regenwouden, de oceanen

Hij zou wel gek zijn

Ik durf het te zeggen, maar misschien is dat weer arrogant

Zou de beste man die ons toezong over Gods zoon dat ook denken deze dagen?

Of blijft hij alleen bezorgd om de ongelovigen die eindigen in… Wie zal het weten? Mensen moeten toch horen over het Paas-verhaal?

Wees niet zorgelijk en bedroefd om ongelovigen in een verzonnen hel

Maar huil om hen in hel die onze creatie is

Niet een idee voorbij het leven, maar de bittere waarheid waar we ons mee omringen

En waarvoor we onze ogen liever sluiten

Blessed Easter!

Con Amor,

Eva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.