Tag: Geluk

  • Hoe het veertigerschap en ervaringen van verlies nieuwe paden vormen {Dutch}.

    Hoe het veertigerschap en ervaringen van verlies nieuwe paden vormen {Dutch}.

    Het veertigerschap en verlies veranderen de kijk op het leven. Is dit het leven dat we graag willen voor onszelf? Zijn we gelukkig met dit ene leven? Nieuwe paden ontstaan en we kunnen ervoor kiezen om die al dan niet te ontdekken.

  • Looking for love…

    Looking for love…

    Everybody deserves love in his or her life. Love from our lovers, partners, children, family, friends, animals. To receive and give love. It’s not only romantic love. It’s love from being to being, human to human; it’s transcendental love. We thrive on love; regardless our age. It’s the fundamental healing power in this world. Yesterday I had a […]